CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CỐ VẤN CAO CẤP

– Giáo sư Tiến sĩ Ali Cinar – Viện trưởng Viện Công Nghệ Illinoiss.

– Tiến sĩ Isei Takehiro – Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty sơn Nhật Bản.

Hiện nay, cán bộ có trong biên chế Công ty bao gồm:

– Giáo sư tiến sĩ           03 người
– Thạc sĩ           10 người
– Kỹ sư Xây dựng           25 người
– Cử nhân kế toán           10 người
– Trung cấp Thí nghiệm vật liệu           20 người
– Công nhân Và NV kinh doanh         400 người
Tổng cộng:         468 người